Missa inte vårt nästa produktwebinarium den 8 majl! Registrera dig här >>

Mät medarbetarupplevelsen och organisationskulturen. Med Populum får du insikter och rekommendationer för att effektivt arbeta med kontinuerliga förbättringar.

Mät medarbetarupplevelsen och organisationskulturen. Med Populum får du insikter och rekommendationer för att effektivt arbeta med kontinuerliga förbättringar.

SJ logo
vattenfall logo
KTH logo
scb logo
Peab logo

Missa inte våra webinarium!

portrait_white frame-anna carlsson

Talare

Anna Carlsson
HR Tech Analyst, HR Digi

Tema: 2024 trends – AI in HR and the growing focus on Employee Experience

(hålls på engelska)

Titta på inspelningen >>

portrait_white frame-anna carlsson

Talare

Sighsten Dahl
CCO, Populum

Tema: Product webinar – Give your leaders AI-driven Employee Experience insights

(hålls på engelska)

Datum: 8 maj, 2024

Tid: 12:30-13:00 CET

Registrera dig här >>

Talare

Johannes Sundlo
Sr HR Manager, Avalanche Studios Group

Johannes Midtbö
CEO, Populum

Tema: How to begin using AI tools and work smarter

(hålls på engelska)

Datum: 23 april, 2024

Tid: 12:30-13:00 CET

Registrera dig här >>

Era medarbetare och ledare när de mår och presterar som bäst

Populums digitala plattform för puls- och medarbetarundersökningar är byggd för hela organisationen. Du mäter, får insikter och kan effektivt agera för att förbättra välbefinnande och engagemang, stärka kulturen och lyckas med era transformationsprojekt.

Säkra era medarbetares och ledares möjlighet att prestera

Prestation går hand i hand med välbefinnande och engagemang. Med Populum-plattformen känner ni till era medarbetares och ledares nuvarande status och kan involvera hela organisationen i ständiga förbättringar. Vidta effektiva åtgärder med störst inverkan för att öka välbefinnande och engagemang.

Släpp fram styrkan i er organisationskultur

Möjliggör för era medarbetare och ledare att uppnå sin fulla potential genom att säkra att organisationskulturen främjar prestation. När du använder Populum-plattformen mäter ni er kultur regelbundet och får viktiga insikter och rekommenderade effektiva förbättringsåtgärder.

Säkerställ framgångsrika trans­formations­projekt

De flesta transformationsprojekten misslyckas fortfarande. En kritisk del av att lyckas är att se till att människor tar ägarskap och arbetar enligt det nya sättet. När du mäter hur dina medarbetare och ledare upplever ert transformationsinitiativ i Populum-plattformen vet du vad som fungerar bra, hur du bör rikta om fokus och var du måste lägga till mer stöd.

Nyfiken på hur plattformen ser ut?

Kika på höjdpunkterna i en förinspelad demo (på engelska).

Ange din e-postadress för att se demovideon:


Fördelar för hela organisationen

Enkelt uttryckt: ”Det som mäts blir gjort.” Med ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt kan du fokusera dina medarbetare på de viktigaste områdena och styra organisationen i önskad riktning.

Team

Säkerställ att medarbetarna delar konstruktiv input, deltar i förbättringsarbetet och firar framgångar.

Individer

Låt varje person stärka och vidareutveckla sitt självledarskap.

HR

Ha en tydlig bild av var du bör prioritera tid och resurser för att stötta team och ledare att jobba mot att uppnå sin fulla potential.

Chefer

Ge cheferna insikter om de viktigaste möjligheterna som teamen för närvarande står inför och gör det enkelt för dem att leda den nödvändiga förändringen.

Ledning

Ge ledningen automatiska insikter om statusen i organisationens valda fokusområden.

Woman with phone answering a modern employee survey

Modern, användarvänlig och intelligent

Vår moderna medarbetarundersökning använder artificiell intelligens, är byggd på modern teknik och design och tar utgångspunkt i den senaste managementforskningen, organisationspsykologin och neurovetenskapen.

Realtid

Förstå organisationens aktuella status och medarbetarupplevelse med data som analyseras automatiskt och omedelbart.

AI-drivet

Automatiserade och användarvänliga insikter och prediktioner.

Team-fokuserat

Involvera varje team och individ i organisationens förbättringsresa.

Dialogmotor

Fokus är på att starta rätt förbättringsdialog, hålla den bollen i rullning och kontinuerligt förflytta team i den önskvärda riktningen.

Forsknings-baserat

Baserad på den senaste forskningen inom neurovetenskap, managementteorier och psykologi.

Passionerad partner

Vi bryr oss om dig, dina medarbetare och er framgång.

Missa ingen nyhet eller inspiration!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Vill du veta mer?

Boka en live demo

Diskutera din organisations möjligheter att använda medarbetarupplevelsen smartare med Populum med en av våra produktexperter.