CatalystOne + Populum: En intervju med Johannes Midtbö

by | feb 9, 2024

Ni har precis blivit uppköpta av CatalystOne Solutions, Nordens ledande HCM-system. Vad hände?

[Johannes] – CatalystOne har under de senaste 2 åren varit vår närmsta partner. Vi har många gemensamma och nöjda kunder och våra medarbetare samarbetar nära varandra. Det känns väldigt naturligt.

1100x400_CO+Populum

 

Vad är logiken?

[Johannes] – Populums innovativa teknik möjliggör för kunderna att få fantastiska insikter och analyser. Detta görs genom att intelligent kombinera kundens befintliga HR-data med ny engagemangs-data som Populum samlar in från kundens medarbetare. CatalystOne är den aktör i Norden där vi ser att kunderna har bäst datakvalitet, vilket också medför att vi som leverantör kan leverera bästa kundvärde. I korthet: 1+1=3.

CatalystOne är en 10 gånger större organisation än Populum, hur kommer detta fungera?

[Johannes] – Vi har fått ett fantastiskt fint välkomnande av kollegorna i CatalystOne. Senaste månaderna har samarbetet blivit allt tätare. CatalystOne påminner på många sätt om Populum, men är 10 gånger större, med 10 gånger fler medarbetare, 10 gånger fler kontor men också 10 gånger mer muskler att expandera ned över Europa. Vi har, i CatalystOne, sett en spegling av vår kultur och även vårt sätt att organisera oss och bemöta kunderna.

Vad är strategin framåt?

[Johannes] – Populum kommer fortsätta som ett fristående dotterbolag, och fortsätta erbjudas fristående till alla kunder oavsett deras val av HCM-plattform. Populum levererar även till kunder helt utan sofistikerade HR-system, vilket också kommer fortsätta. Och naturligtvis kommer det bli enklare än någonsin för alla CatalystOne-kunder att sömlöst kunna addera Populum till sin existerande CatalystOne-uppsättning och få omedelbar utväxling och levandegöra sin fina HR-data.

Vad innebär detta för Populums befintliga kunder?

[Johannes] – Först och främst är detta ett kvitto på att våra befintliga kunder gjorde rätt bedömning när de gav sitt förtroende till Populum. Nu har även Nordens ledande HCM-plattform gjort bedömningen att Populum har en fantastisk teknologi som skapar stora kundvärden.

I praktiken innebär detta ingen ändring för våra befintliga kunder, eftersom allt fortsätter som vanligt. Jag fortsätter som vd, Populum fortsätter, våra medarbetare fortsätter.

500x380_KH-johannes

Bild: Johannes Midtbö, vd på Populum.

Vad betyder uppköpet för alla CatalystOnes kunder?

[Johannes] – CatalystOne-kunder får ett mycket stort värde av att ersätta befintlig lösning för medarbetarundersökning, och i stället koppla på Populum till CatalystOne. Det kommer i form av att levandegörande av HR-data, insikter, rekommendationer och exempelvis AI-baserad kommentarsanalys. Allt blir supersmidigt i och med vår plug & play standardintegration. Onödig administration och jobbiga Excellistor försvinner – allt sker på autopilot.

Vad innebär det långsiktigt?

[Johannes] – Samgåendet resulterar nu i att vi kommer prioritera upp att levandegöra ännu mer data som kunderna har i olika CatalystOne-moduler, till exempel inom performance management och absence. Det finns en enorm potential och stora möjligheter framåt.

Finns det några fördelar för befintliga kunder som inte använder CatalystOne?

[Johannes] – Det finns stora uppsidor för alla våra befintliga kunder. För alla befintliga kunder medför detta en ny nivå av långsiktighet och utökad innovationskapacitet. Det öppnar också upp för att kunna serva våra internationella kunder från fler länder än vårt nuvarande kontor in Stockholm. All innovation genomförs med skalbarhet och generalisering som viktiga principer, så att Populum kan bli Europas ledande Employee Engagement & Pulse software-partner. Populums kunder använder idag olika HR-system som till exempel SAP SuccessFactors, Workday, Sympa och HiBob – och det kommer att fortsätta. För mig är det viktigt att alla våra kunder får ett fantastiskt värde från Populum oavsett hur de valt att tänka kring andra system. Vi kommer att fortsätta vara flexibla.

Hur har nyheten tagits emot internt i Populum?

[Johannes] – Vi scorade all-time high i vår egen interna Populum-mätning när nyheten annonserades internt. Vi fick Pulsindex på 87 och eNPS på 94. Det har varit odelat positiva reaktioner från alla funktioner, vilket är ett resultat av att CatalystOne skött detta väldigt snyggt och professionellt från deras sida. Det har varit tydligt att CatalystOne värdesätter det Populum är har byggt upp. Vi ska inte förändra ett vinnande koncept – vi ska bara göra mer av allt bra vi redan gör.

Hur är den kulturella matchningen?

[Johannes] – Hela Populum blev inbjudna till CatalystOnes nordiska kickoff i Oslo, som vi deltog i strax inför att nyheten annonserades externt. Om det fanns minsta spår av tveksamhet inför detta – så var den tveksamheten som bortblåst efteråt. Vi fick ett fantastiskt varmt och genuint välkomnande. Jag kan inte föreställa mig en bättre kulturell match mellan två bolag.

Hur känns det att göra exit?

[Johannes] – Vi ser inte detta som en exit. Vi ser det som nästa kapitel i Populums framgångssaga. Populums aktieägare har valt att återinvestera merparten av köpesumman i CatalystOne för att vi tror på – och vill vara med på – den gemensamma resan framåt. Det finns så mycket spännande i planen framåt som vi inte ville missa: etablering i fler länder, genomföra fler strategiska uppköp, börsnotering och att vinna i Europa.

Det här låter ju som en superspännande resa och bra tajming att hoppa på. Anställer ni?
[Johannes] – Absolut! Vi har en ambitiös tillväxtplan och söker just nu fler grymma kollegor till alla våra funktioner: sales, digital marketing, tech och customer success/data. Vi vill gärna bli fler kvinnliga kollegor och gärna flerspråkiga. Är man intresserad efter att ha läst den här intervjun kan man skriva direkt till mig, så connectar jag med anställande chef.

 

Related posts

Relaterade inlägg