CatalystOne Solutions förvärvar Populum, leverantör av en digital plattform för puls- och medarbetarundersökningar

by | feb 5, 2024

CatalystOne Solutions, marknadsledande leverantör av HCM-system (Human Capital Management), har framgångsrikt genomfört sitt första förvärv genom ett uppköp av det svenska bolaget Populum, som är en ledande leverantör av puls- och medarbetarundersökningar.

1100x400_CO+Populum

Detta strategiska steg stärker CatalystOnes omfattande utbud av verktyg, tjänster och moduler. Vilket därmed stärker kundernas förmåga att bättre förstå medarbetarupplevelsen för att kunna förbättra medarbetarnas välbefinnande, motivation och produktivitet. Dessutom utökar CatalystOne sin närvaro på marknaden och stärker sin position som den marknadsledande leverantören av HCM-lösningar.

CatalystOnes molnbaserade HR-plattform stödjer redan ett brett urval av HR-funktioner, inklusive hantering av medarbetarnas masterdata, talang- och successionsplanering, kontinuerlig prestationshantering och kompetensutveckling.

Genom att addera Populums mjukvara till CatalystOnes plattform får kunderna en mer sömlös integration till sin HR-masterdata. Kunderna kan nu mäta medarbetarupplevelsen, aktivt arbeta med kulturbyggande och få insikter samt rekommenderade åtgärder via en enhetlig plattform.

Förvärvet ligger helt i linje med CatalystOnes långsiktiga tillväxtplaner och strategiska mål om att bli en betydande aktör i Europa inom HR tech, både genom organisk tillväxt och genom förvärv av utvalda högkvalitativa HR tech-företag.

CatalystOne har uppvisat en kraftig organisk tillväxt av ARR, med ett genomsnitt på cirka 30% per år under de senaste sju åren. ARR passerade den viktiga milstolpen 200 miljoner NOK år 2023, samtidigt som bolaget har levererat konsekvent tillväxt under flera år med mycket begränsat externt kapital. CatalystOne har nu över 200 anställda som levererar tjänster till de svenska, norska och danska marknaderna. Samtidigt är de cirka 350 000 användarna spridda över hela världen.

CatalystOne har ett flertal gånger omnämnts på Deloittes Fast 50-lista – en lista som uppmärksammar och profilerar snabbväxande norska teknikföretag. Företaget har också planer på en börsintroduktion på Oslobörsens huvudlista, en satsning som stöttas av den svenska investeraren Neqst.

Även Populum har haft en imponerande tillväxtresa, med en enastående tillväxt på 70% i ARR under 2023. ARR uppgår för närvarande till 22 miljoner SEK. Teamet består av 17 medarbetare, som levererar tjänster till de nordeuropeiska marknaderna från sitt kontor i Stockholm, Sverige. Populum har för närvarande cirka 130.000 globala användare.

Förra året utsågs Populum till ett Gasellföretag av den svenska affärstidningen Dagens industri. Kriterierna för att nå Gasellstatus inkluderar stark organisk tillväxt, positivt rörelseresultat över tid och en generellt sund verksamhet.

CatalystOnes vd Avtar Jasser är entusiastisk över förvärvet och säger: ”Detta förvärv är ett viktigt steg för att vi ska kunna uppfylla vårt företags mission och långsiktiga strategi. Vi har arbetat med Populum i några år, så vi vet att de passar bra för både våra kunder och för oss.”

”Genom att erbjuda AI-baserad teknik för medarbetarengagemang adresserar de utmaningar i dagens komplexa affärslandskap, där rekrytering och personalbehållning, samt övergången till hybridarbete, utgör betydande hinder. Vi tror att den här typen av lösningar kommer att spela en avgörande roll för att förstå medarbetarna och ge cheferna verktyg för att hantera dessa utmaningar.

500x380_KH-avtar-johannes

Bild: Avtar Jasser, vd på CatalystOne, och Johannes Midtbö, vd på Populum.

Populums vd Johannes Midtbö betonar fördelarna med lösningen för kunderna: ”Vår lösning för medarbetarundersökningar erbjuder företag ett kraftfullt verktyg för att driva kontinuerliga förbättringar och säkerställa att teamen rör sig i önskad riktning genom användbara insikter om medarbetarupplevelsen. Vår mjukvara använder AI för att analysera kommentarer och extraherar snabbt viktiga ämnen tillsammans med sentimentanalys.”

Att förstå medarbetarupplevelsen är avgörande för företag eftersom den har en direkt inverkan på olika aspekter av organisationens framgång. En positiv medarbetarupplevelse leder till ökat engagemang, ökad produktivitet och förbättrad medarbetarretention.

En positiv medarbetarupplevelse kan dessutom avsevärt minska personalomsättningen, en faktor som kan vara ekonomiskt betungande för företag. Enligt The Work Institutes 2020 Retention Report kostar det i genomsnitt 33 % av en medarbetares årslön att ersätta denne. Genom att investera i medarbetarupplevelsen kan företag inte bara förbättra sina resultat utan också spara på rekryterings- och utbildningskostnader, samtidigt som de bygger en mer stabil och kvalificerad arbetsstyrka.

Förvärvet markerar en viktig milstolpe i CatalystOnes åtagande att tillhandahålla innovativa lösningar som gör det möjligt för organisationer att utvecklas i dagens konkurrensutsatta landskap.

”Vi är övertygade om att detta strategiska steg inte bara kommer att gynna våra värdefulla kunder utan också stärka vår position som en ledande leverantör av HCM-system för att förbättra medarbetarnas upplevelser och driva framgång på arbetsplatsen”, avslutar Jasser. 

Related posts

Relaterade inlägg