Det nya arbetslivet

by | nov 15, 2021

“Det nya arbetslivet” är en studie om Covid-19 pandemins effekter på arbetslivet. Studien är baserad på intervjuer med över 100 HR-ledare i Sverige och framtagen av Populum i samarbete med Sveriges HR Förening.

Grunden förändras, igenDet nya arbetslivet_21-1

Arbetslivet har förändrats flera gånger till följd av megatrender i samhället. De senaste 250 åren har samhället mött industrialisering, automatisering, demokratisering av arbetsmarknaden, globalisering, urbanisering, övergång till tjänsteekonomi och, de senaste tio åren, en kraftig digitalisering. Omvärldsförutsättningarna har påverkat bland annat arbetssätt, arbetstid, arbetsuppgifter och arbetsställe.

År 2020 förändrades arbetslivet snabbare än någon gång de senaste 250 åren. På ett dygn packades plötsligt kontorsarbetsplatser ihop och nya hemmakontor byggdes upp. Den tidigare trenden som gick mot öppna kontorslandskap där spontana möten och kreativitet skulle flöda var bruten. Personliga möten ersattes av digitala.

I “Det nya arbetslivet” berättar Sveriges HR-ledare om pandemieffekterna
som de ser i sina organisationer och:

  • belyser lärdomar,
  • förklarar orsaker till varför distansarbete kommer att fortsätta i hög grad även efter pandemin,
  • berättar vilka utmaningar som förändringarna framkallat och
  • ger förslag på lösningar framåt.

Läs hela guiden:

Related posts

Relaterade inlägg