Populum.io firar 100,000 användare med att donera 100,000 kr till Vi-skogen

by | dec 16, 2022

Stockholm, 16 december 2022 – För att fira 100,000 användare i plattformen donerar Populum, en nordisk ledare inom medarbetarundersökningar, 100,000 kr till Vi-skogen. Donationen innebär att 4,000 träd planteras genom Vi-skogens verksamhet som hjälper människor i östra Afrika att ta sig ur fattigdom och förbättra miljön.

Förra året bidrog Vi-skogens arbete bland annat till att bondefamiljer ökade sina inkomster med 17%; 120,000 ton växthusgaser reducerades; 51,928 människor fick tillgång till finansiell service och ytterligare 46,116 bondefamiljer började använda hållbara jordbruksmetoder.

“På Populum jobbar vi dagligen med digitala organisationsträd och hjälper medarbetare, team och organisationer att växa,” berättar Johannes Midtbö, vd på Populum. “Eftersom vi uppnått en milstolpe i 100,000 användare vill vi fira genom att stötta Vi-skogen med fysiska träd och hjälpa fler människor till ett bättre liv. Med detta vill vi även passa på att tacka alla våra fantastiska kunder som har bidragit till detta.”

friend 250x120-08

Populum har valt att donera till Vi-skogen som tillämpar agroforetstry-metoden där grödor och träd odlas tillsammans i jordbruket. Metoden gör att jorden blir bördigare och ger större skördar vilket hjälper bondefamiljer att producera mer mat och kunna sälja överskottet.

“Stort tack till Populum för ert värdefulla bidrag till Vi-skogen,” kommenterar Eva Åberg, Verksamhetschef Vi-skogen. “Tack vare er kommer vi kunna plantera 4,000 träd. Dessutom gör Vi-skogens arbete i östra Afrika stor skillnad för familjer som livnär sig på småskaligt jordbruk. Med ert stöd räknar vi med att ett 70-tal familjer kommer få chans att lära sig använda träd i jordbruket som en naturlig del av att odla hållbart och bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Det motverkar fattigdom och hunger i lokalsamhällen som just nu drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter. Dessutom ökar träd i jordbruket den biologiska mångfalden.”

Populums digitala plattform mäter medarbetarupplevelsen och levererar intelligenta rekommendationer och insikter till varje medarbetare, ledare och HR-avdelning. Läs mer på viskogen.se och populum.io.

 

 

 

Related posts

Relaterade inlägg