SJ:s resa från traditionell till modern medarbetarundersökning

by | maj 21, 2022

”Vi hade betonat att jobba årsvis och med handlingsplaner, det känns inte aktuellt längre därför att saker och ting går så fort nu. Utvecklingen förändras så snabbt att vi behöver jobba med väldigt små steg istället.”

– Henrik Månsson, Head of HR Strategy at SJ

Henrik Månsson, Head of HR Strategy på SJ, berättar om SJ:s resa från en traditionell till en modern medarbetarundersökning, med hjälp av Populums teknologiplattform. Han pratar bland annat om:

  • Hur SJ jobbade med medarbetarundersökningar tidigare
  • Vad utmaningarna med det tidigare arbetssättet var
  • Vad SJ ville uppnå med bytet till Populums verktyg för pulsmätning
  • Vad SJ mäter och hur de fick med sig facken på att byta till färre frågor som mäts oftare
  • Hur de återkopplar efter en mätning och det nya arbetssättet faller sig naturligt i organisationen

 

Om SJ

SJ är ett svenskt järnvägsföretag som erbjuder hållbara tågresor, både som fristående operatör och i samarbete med andra. På SJ arbetar nästan 6 000 anställda.

 

Related posts

Relaterade inlägg