Tips & idéer

eNPS är inte hela sanningen

eNPS är inte hela sanningen

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett populärt verktyg för att mäta medarbetarnöjdhet och lojalitet. Det är dock viktigt att känna till dess begränsningar för att förstå hur du kan maximera värdet av eNPS på arbetsplatsen.   De främsta begränsningarna med...

Guide: ROI of Engagement

Guide: ROI of Engagement

Vilka är de ekonomiska effekterna av ökat medarbetarengagemang för en organisation? ROI of Engagement är en konkret sammanställning av aktuella vetenskapliga studier och sambanden mellan ökat medarbetarengagemang och organisationens ekonomi.   Efter att ha läst...

Säkra en hälsosam arbetsmiljö för cheferna

Säkra en hälsosam arbetsmiljö för cheferna

Chefer belastas ofta med mycket administrativt arbete som hindrar dem från att lägga tillräckligt mycket tid på att stötta sina teammedlemmars välbefinnande, operativa arbete och måluppfyllelse. Samtidigt är trycket uppifrån ofta högt. Chefer förväntas presentera...

Förbättra ert eNPS och stärk arbetsgivarvarumärket

Förbättra ert eNPS och stärk arbetsgivarvarumärket

Att attrahera och behålla talang är en av de viktigaste medarbetarfrågorna idag. När talang utvärderar framtida arbetsgivare lägger de stor vikt vid organisationers arbetsgivarvarumärke, eller employer brand. Det är även bevisat att employer branding positivt påverkar...

Vet du att ni jobbar med inkludering på rätt sätt?

Vet du att ni jobbar med inkludering på rätt sätt?

Inkludering är en avgörande faktor för att varje team ska kunna uppnå sin fulla potential. Team som lyckas öka känslan av inkludering har visat sig generera en upplevd förbättring i teamprestation, kvalitaten av sina beslut och sina samarbeten. Inkludering är även...

Guide: 9 Drivers of Engagement

Guide: 9 Drivers of Engagement

Hur kan ni som organisation stärka medarbetarengagemanget och ge era team de bästa förutsättningarna för att lyckas? 9 Drivers of Engagement är en konkret receptbok som ger dig tips. Utgångspunkten är i den senaste hjärnforskningen, 1900-talets klassiska...

Ambeas teambarometer – För ett aktivt medarbetarskap

Ambeas teambarometer – För ett aktivt medarbetarskap

Ambeas viktigaste resurs är medarbetarna och deras delaktighet är avgörande för resultatet i organisationen. För att förstå nuläget använder de sin Teambarometer var sjätte vecka där de lyfter och stärker det som fungerar bra och tillsammans hittar lösningar på...