Vet du att ni jobbar med inkludering på rätt sätt?

by | okt 9, 2022

Inkludering är en avgörande faktor för att varje team ska kunna uppnå sin fulla potential. Team som lyckas öka känslan av inkludering har visat sig generera en upplevd förbättring i teamprestation, kvalitaten av sina beslut och sina samarbeten. Inkludering är även centralt för retention.

Enligt neurovetenskaplig forskning beror den positiva effekten av inkludering på att när en människa utsöndrar oxytocin–en substans i hjärnan som ger känslan av gemenskap och trygghet–kan det trigga serotonin, den substans som ger känslan av bekräftelse och att ha det som krävs. I detta tillstånd känner sig människor mer modiga och vågar komma på nya idéer och projekt vilket i sin tur triggar igång dopamin, en substans i belöningsstrukturen i hjärnan som ger oss känslan av motivation, inspiration och stimulans

shutterstock_1272462163_pop layer

I organisationer handlar inkludering om “… de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av … beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer – som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet.” 

 

Mät ditt långsiktiga inkluderingsarbete

Inkludering innebär att ha en röst vid bordet. Av olika anledningar tenderar människor att lyssna mer på vissa än andra. Däremot när du mäter inkludering med hjälp av din moderna medarbetarundersökning ger du varje medarbetare förutsättningar att göra sin röst hörd på lika villkor. Att mäta gör även att de som du ber om input från “känner sig lyssnade på” vilket bidrar till en känsla av trygghet. 

När du kontinuerligt mäter inkludering synliggörs områden som du bör lägga tid och resurser på för att driva den förändring som krävs för att teamet ska må och prestera som bäst. En mätning får inte stanna vid att samla in data utan en medarbetarundersökning måste göra det lätt att förstå mätresultaten och agera på dem. Ledaren och teamet måste kunna föra en konstruktiv dialog i samband med varje mätresultat och agera för förbättring samt fira framgång.

På dagens arbetsplats är det viktigt att arbeta med ständiga och små förbättringar för att möta förändringar agilt. Det är dock inte realistiskt att korrigera alla brister omgående. Det viktiga är att starta nödvändiga konversationer, hålla bollen i rullning och kontinuerligt förflytta teamet i den önskvärda riktningen. Eftersom medarbetares upplevelse inte är objektiv utan “subjektiva föreställningar i huvudet på de som är berörda” och kan ändras och påverkas ofta är det viktigt att förstå och följa utvecklingen.

 

Skapa en hållbar process

En förutsättning för att kunna mäta inkludering över tid är att medarbetare delar med sig av hur de faktiskt upplever sin arbetsplats. Genom att inkludera medarbetaren både i att anonymt dela med sig och även att synliggöra mätresultatet och insikterna för medarbetaren själv, teamet och organisationen skapar du en balans mellan att få insikter och återge värde. När medarbetarna får ta del av mätresultaten ser de snabbt vad som fungerar bra i gruppen och var brister finns. En sån transparans inom teamet medför ofta att en dialog om förbättring i teamet startar och där teamet naturligt bidrar i ansvarstagandet för förändringar.

En medarbetarundersökning måste vara utformad efter områden som teamet kan påverka. Den senaste neurovetenskapen och organisationsforskningen visar att det räcker att mäta nio områden, varav en är känslan av inkludering, för att få en bred bild över medarbetarupplevelsen. Med en fråga per område tar det under en minut för medarbetare att svara, vilket gör det möjligt att mäta ofta och ha en kontinuerligt uppdaterad bild av medarbetarupplevelsen. Skulle behovet finnas att mäta inkludering i mer detalj är det enkelt att lägga till fördjupningsfrågor.

 

Säkra ditt långsiktiga inkluderingsarbete

Att ha en inkluderande arbetsplats gynnar alla, från medarbetarens välmående och utveckling till en ledares möjlighet att coacha teamet till att uppnå sin fulla potential – och i slutändan organisationens chans för en långsiktig och hållbar utveckling. Genom att mäta inkludering som en del av din moderna medarbetarundersökning vet du om du jobbar med det på rätt sätt. Gör du inte det får du svar på var du behöver prioritera ditt fokus för att förbättra känslan av inkludering.

 

Related posts

Relaterade inlägg