Att attrahera och behålla talang utgör idag en av de mest centrala aspekterna inom personalhantering.

För att få en pålitlig indikation av styrkan i ditt arbetsgivarvarumärke kan du dra nytta av Employee Net Promoter Score (eNPS). Populum är en innovativ plattform som hjälper dig att mäta, förstå och förbättra ditt eNPS-resultat.

                         Boka möte och se hur du kan börja mäta

Några av de organisationer som använder Populum:

SJ logo
vattenfall logo
KTH logo
scb logo
Peab logo

Varför ska du mäta eNPS?

En pågående trend är att skapa robusta arbetsgivarvarumärken som bygger på trovärdighet och återspeglar en hållbar organisation både internt och externt. Du kan påbörja denna process genom att bygga en stark intern relation mellan dig och ditt arbetsgivarvarumärke.

Vill du ha en enkel och snabb indikation på detta? Då kan du mäta din eNPS (Employee Net Promoter Score). Genom att använda en modern medarbetarundersökning för att mäta din eNPS kan du också få en djupare förståelse för de specifika framgångsfaktorer och områden som kan behöva förbättras.

Varför välja Populum?

Säkerställ era medarbetares och ledare möjlighet att nå sin fulla potential.

Förbättra medarbetares och ledarens prestation genom att följa deras välbefinnande och engagemang med hjälp av Populum-plattformen. Aktivera hela organisationen för ständiga förbättringar genom att ta effektiva åtgärder som mest påverkar ökat välbefinnande och engagemang.

Framhäv styrkan i er företagskultur.

Underlätta för era medarbetare och ledare att nå sin fulla potential genom att se till att er organisationskultur främjar prestation. Genom att använda Populum-plattformen kan ni regelbundet mäta er kultur och få värdefulla insikter samt rekommendationer för effektiva förbättringsåtgärder.

Se till att era transformationsprojekt blir framgångsrika.

Många transformationsprojekt misslyckas fortfarande. En avgörande aspekt för framgång är att säkerställa att individer tar ägarskap och anpassar sig till det nya tillvägagångssättet. Genom att använda Populum-plattformen för att mäta hur era medarbetare och ledare upplever ert transformationsinitiativ kan ni identifiera framgångsfaktorer, omriktning av fokus och behovet av ytterligare stöd.

Frågor?

Vi pratar gärna med dig – hör av dig!