Trender från Europas största HR tech event Unleash World 2023 i Paris

by | okt 20, 2023

Unleash är den mest inflytelserika HR-konferensen och utställningen i världen, som visar upp framtida teknologier och innovatörer som formar framtidens arbetsplats. Årets evenemang gjorde ingen besviken. Vi har samlat de teman vi hört från talare och influencers.

1100x400-Unleash2023

Trender

  1. AI är här för att stanna: Kvaliteten på AI-modeller får fokus
  2. Medarbetarupplevelsen (EX) måste vara hela organisationens ansvar
  3. Att vidareutveckla existerande medarbetare tar ett större fokus än implementation
  4. Inkludering är för alla
  5. Accelerationen av teknikens tillgänglighet och möjlighet ger HR den efterlängtade och nu väsentliga fördelen
  6. Att utveckla nästa generations ledare är inte HR:s roll

 

1. AI är här för att stanna: Kvaliteten på AI-modeller får fokus

Vi måste sluta fred med maskinerna och låta dem sortera igenom vår data för att visa oss vad som är viktigt. Låt dem göra det tråkiga arbetet så att vi kan fokusera på den mänskliga sidan av mervärdesarbetet. Med så många AI-modeller som utvecklas skiftar fokus från vad de kan göra till kvaliteten på deras output.

2. Medarbetarupplevelsen (EX) måste vara hela organisationens ansvar

Eftersom EX är grunden för så många delar av organisationens förmåga att lyckas—oavsett om man vill det eller inte—så växer sig dess inflytande för hur arbetet utförs allt starkare. Den post-pandemiska frågan om distansarbete, quiet quitting och intresse för målmedvetet arbete visar medarbetarnas vilja och mandat att förändra sitt sätt att arbeta. Med medarbetares starka influens måste EX finnas på chefernas, HR:s och seniora ledares agenda.

3. Att vidareutveckla existerande medarbetare tar ett större fokus än implementation

Med den avmattande ekonomiska storleken på den arbetande befolkningen och fortsatt talangbrist handlar framgång mindre om rekrytering och implementation. Istället måste organisationer stärka och stötta sina befintliga medarbetare och ledare på transformationsresan. Utveckling är fortfarande i fokus, och kompetensbristen måste lösas.

4. Inkludering är för alla

Alla ska känna sig inkluderade och alla måste få andra att känna sig inkluderade. HR ska inte ha DEI som ett problem att lösa; utan det bör användas som en nyckel till framgång genom att vara en organisationsövergripande prioritet. Kvinnor måste kunna leda på deras villkor, övergången till ett transparent arbetssätt är essentiell, och equity är fortfarande inte tillräckligt utnyttjad. Den förändringen börjar med tillgängliga HR och ledare.

5. Accelerationen av teknikens tillgänglighet och möjlighet ger HR den efterlängtade och nu väsentliga fördelen

Med vågen av ny teknik ökar komplexiteten, andra utmaningar dyker upp och nya förväntningar ställs. Tech skapar nya arbetssätt och visualiserar problem som annars fortfarande existerar men förblir dolda eller lämnas för individuell tolkning. Med en skräddarsydd teknikstrategi kan HR låsa upp nya nivåer av produktivitet, samarbete, rekrytering, skalbarhet och distansarbete och i slutändan bevisa dess verkliga affärseffekt.

6. Att utveckla nästa generations ledare är inte HR:s roll

Även om HR ofta lämnas med ansvaret för att utveckla framtida ledare borde de inte ha det. Det effektivare tillvägagångssättet är när chefer leder utvecklingen av sina teammedlemmar. Det kräver förändring i mindset, prioriteringar och verktyg.

www.unleash.ai

Related posts

Relaterade inlägg