Ambeas teambarometer – För ett aktivt medarbetarskap

by | okt 10, 2021

Ambeas viktigaste resurs är medarbetarna och deras delaktighet är avgörande för resultatet i organisationen. För att förstå nuläget använder de sin Teambarometer var sjätte vecka där de lyfter och stärker det som fungerar bra och tillsammans hittar lösningar på problem som uppstått. Kopplingen mellan fler svar på Teambarometern och ett högre engagemang är tydlig.

 

Related posts

Relaterade inlägg