Vi ger organisationer möjlighet att förbättra välbefinnande och prestation

En organisations framgång beror på hur dess ledare och medarbetare mår. Hur människor upplever sitt arbete påverkar deras välbefinnande, de beslut de fattar och deras prestationer.

Genom att omvandla kontinuerlig feedback från medarbetare och ledare till insikter och rekommenderade förbättringsåtgärder ger vi organisationer möjlighet att bygga och upprätthålla en kultur och arbetsmiljö där människor kan blomstra.

Vi ger organisationer möjlighet att förbättra välbefinnande och prestation

En organisations framgång beror på hur dess ledare och medarbetare mår. Hur människor upplever sitt arbete påverkar deras välbefinnande, de beslut de fattar och deras prestationer.

Genom att omvandla kontinuerlig feedback från medarbetare och ledare till insikter och rekommenderade förbättringsåtgärder ger vi organisationer möjlighet att bygga och upprätthålla en kultur och arbetsmiljö där människor kan blomstra.

Vilka vi är

Vi är en grupp människor med passion för att förbättra arbetsmiljön för alla. Populum är ett helägt dotterbolag till CatalystOne Solutions, ett ledande HCM-mjukvaruföretag i Europa. Vi tillhandahåller vårt erbjudande till CatalystOne-kunder och de som har ett annat HCM-system eller inget alls.

Vårt företag består av tre team: utveckling, kundservice och försäljning.

Vision

En värld där osynlig arbetsplatsdynamik kommer fram i ljuset och varje individ får möjlighet att bidra till en autentisk, högpresterande organisation.

Mission

Att hitta den dolda dynamiken på arbetsplatsen genom att nyttja allas kollektiva erfarenhet. Vi gör det möjligt för organisationer att fatta beslut och agera baserat på verkligheten.

Kundlöfte

Du kan lita på att vi alltid levererar relevanta, aktuella och säkra personalinsikter och handlingsinriktade rekommendationer som bidrar till välbefinnande och prestation på jobbet.

Värderingar

Vi har byggt våra värderingar kring förtroende, omtanke, enkelhet och att överträffa förväntningarna. De vägleder oss i våra beslut och hur vi agerar internt och med alla vi kommer i kontakt med externt.