two people building sand sculptures

Ständigt innovativa

Vi förbättrar traditionella arbetssätt så att organisationer framgångsrikt kan genomföra sina strategier, ledare kan driva ständiga förbättringar och förändringar och människor kan göra sitt livs bästa jobb.

Ständigt innovativa

Vi förbättrar traditionella arbetssätt så att organisationer framgångsrikt kan genomföra sina strategier, ledare kan driva ständiga förbättringar och förändringar och människor kan göra sitt livs bästa jobb.

two people building sand sculptures

Omvandlar insikter till rekommenderade handlingar

Organisationens framgång är beroende av ledarnas och medarbetarnas framgång. Hur människor upplever arbetet påverkar deras välbefinnande, de beslut de fattar och deras prestationer.

Genom att omvandla kontinuerlig feedback från medarbetare och ledare till insikter och rekommenderade förbättringsåtgärder ger vi organisationer möjlighet att bygga och upprätthålla en kultur där människor kan trivas.

Vilka vi är

Vi är en grupp människor med passion för att förbättra arbetsmiljön för alla. Populum är ett helägt dotterbolag till CatalystOne Solutions, ett ledande HCM-mjukvaruföretag i Europa. Vi tillhandahåller vårt erbjudande till CatalystOne-kunder och de som har ett annat HCM-system eller inget alls.Vårt företag består av tre team: utveckling, kundservice och försäljning.

Ledarskap

Populum är ett helägt dotterbolag till CatalystOne Solutions. Vi arbetar självständigt och vänder oss till kunder som använder CatalystOne, ett annat HCM-system eller inget alls.

Det vi tror på

Tillsammans med våra kunder förflyttar vi organisationer mot mer sunda, högpresterande kulturer där människor är engagerade och bidrar till de förändringar—stora som små—som krävs för att de ska lyckas.

Varje röst räknas: När människor upplever en kultur som bygger på inkludering, autencitet och förtroende kan de göra sitt livs bästa arbete. För att uppnå detta är allas röster viktiga.

Kraften i relevanta insikter: När du vet hur medarbetarna verkligen upplever de viktigaste affärsområden kan organisationen förbättras och utvecklas. När alla har tillgång till relevanta insikter om medarbetarna kan du involvera dem i att kontinuerligt förbättra organisationen.

Driv förändring genom ledarna: När det är enkelt för ledarna att agera utifrån teamets medarbetarupplevelse kan du driva skalbar förändring. När ledare involverar sina team på ett transparent sätt blir kontinuerliga förbättringar hållbara.

Det vi tror på

Tillsammans med våra kunder förflyttar vi organisationer mot mer sunda, högpresterande kulturer där människor är engagerade och bidrar till de förändringar—stora som små—som krävs för att de ska lyckas.

Varje röst räknas: När människor upplever en kultur som bygger på inkludering, autencitet och förtroende kan de göra sitt livs bästa arbete. För att uppnå detta är allas röster viktiga.

Kraften i relevanta insikter: När du vet hur medarbetarna verkligen upplever de viktigaste affärsområden kan organisationen förbättras och utvecklas. När alla har tillgång till relevanta insikter om medarbetarna kan du involvera dem i att kontinuerligt förbättra organisationen.

Driv förändring genom ledarna: När det är enkelt för ledarna att agera utifrån teamets medarbetarupplevelse kan du driva skalbar förändring. När ledare involverar sina team på ett transparent sätt blir kontinuerliga förbättringar hållbara.

Värderingar

Vi har byggt våra värderingar kring förtroende, omtanke, enkelhet och att överträffa förväntningarna. De vägleder oss i våra beslut och hur vi agerar internt och med alla vi kommer i kontakt med externt.

Kom och jobba med oss!

Stämmer det du läser överens med dina ambitioner? Kolla in våra lediga tjänster!

Vision

En värld där osynlig arbetsplatsdynamik kommer fram i ljuset och varje individ får möjlighet att bidra till en autentisk, högpresterande organisation.

Mission

Att hitta den dolda dynamiken på arbetsplatsen genom att nyttja allas kollektiva erfarenhet. Vi gör det möjligt för organisationer att fatta beslut och agera baserat på verkligheten.

Kundlöfte

Du kan lita på att vi alltid levererar relevanta, aktuella och säkra personalinsikter och handlingsinriktade rekommendationer som bidrar till välbefinnande och prestation på jobbet.