"Idag möts de flesta företag av en konkurrensutsatt arbetsmarknad, höga nivåer av personalomsättning och stress på arbetsplatsen ... Problem såsom mångfald och inkludering, företagskultur och ledarskapsutveckling förblir av högsta vikt, och HR-team oroar sig även över...