Knappt 20% av finska organisationer har en inkluderande medarbetarundersökning

by | maj 16, 2024

”Imponerande medarbetarupplevelse” var ett av fokusområdena på Professios event Strategy Talk HR 2024. Detta innebär ofta att medarbetarna är med och formar sitt arbete och sin arbetsupplevelse, och ett verktyg för att jobba med medarbetarupplevelsen är en modern medarbetarundersökning. För att ta reda på hur finska organisationer använder sina medarbetarundersökningar idag frågade Johannes Midtbö, VD för Populum, den finska publiken live om deras organisationer ger medarbetarna tillgång till undersökningsresultaten. Svaret var förvånansvärt lågt – mindre än 20%. Här förklarar vi varför detta är ett problem och föreslår vad du bör göra istället.

 

1100x400_Barely 20 percent of Finnish organizations conduct

 

Utmaningarna

Syftet med en medarbetarundersökning är att utvärdera medarbetarnas upplevelse och identifiera områden där förbättringar kan göras. Den traditionella metoden samlar in information från medarbetarna så att HR, seniora ledare och chefer kan ta del av resultatet. Medarbetarna vet oftast inte vad som händer med de svar de ger. Den här metoden medför många utmaningar, bland annat bristande förtroende, lägre engagemang, en upplevd barriär för ledare och chefer, lägre moral, missade möjligheter att göra varaktiga förbättringar och avsaknad av en kontinuerlig och konstruktiv dialog.

 

Den inkluderande och öppna processen

Moderna organisationer använder sig idag av ett kontinuerligt lyssnande – i motsats till endast årliga undersökningar – där medarbetarna inkluderas i processen. Detta påverkar flera positiva resultat, framför allt:

  1. Ökad transparens bygger förtroende: Öppen kommunikation skapar tillit och förtroende för processen och ledningen.
  2. Starkare engagemang och motivation: När medarbetarna vet att deras röst är viktig är de mer benägna att bidra till att förbättra och engagera sig i sitt arbete. När medarbetarna ser att deras förslag tas på allvar blir de mer motiverade att fortsätta bidra.
  3. Högre kvalitet på arbetet, kreativitet och innovation: När medarbetarna känner sig inkluderade och har en känsla av samhörighet kan positiva känslor övertrumfa negativa stimuli och leda till att medarbetarna presterar på en högre nivå.
  4. Bättre problemlösning: När medarbetarna ombeds att ge rekommendationer för att förbättra ett mätområde i en öppen medarbetarundersökningsprocess får man starkare och mer konstruktiva lösningsförslag.
  5. Ständiga förbättringar: En transparent process för medarbetarundersökningar gör medarbetarna mer benägna att arbeta med ständiga förbättringar, eftersom de känner till mätresultaten, vad de behöver göra för att förbättra sig och vilka frågor som kommer att ställas i undersökningen.
  6. Anpassning till strategin: När du mäter regelbundet lägger du fokus på de områden som är viktigast för organisationens framgång. En regelbunden och öppen process skapar en kontinuerlig och transparent kommunikation kring organisationens strategiska mål.
  7. Ägarskap och ansvar för förändring: När du inkluderar medarbetarna och regelbundet ber om deras feedback är de mer benägna att leva som de lär eftersom de har varit med om att skapa det nya sättet.

 

Det kan finnas flera anledningar till att en organisation inte genomför en inkluderande medarbetarundersökning. Ofta beror det på att man saknar rätt teknik, att det känns obehagligt att låta medarbetarna se resultaten och kommentarerna till undersökningen eller att kulturen är toppstyrd.

Med rätt teknik och lite mod försvinner obehaget kopplat till att dela med sig av mätresultaten vanligtvis efter den första eller andra undersökningen. Klyftan mellan medarbetare och ledare minskar och en mer autentisk konversation med fokus på ständiga förbättringar inleds.

En toppstyrd kultur är föråldrad och något som talanger skyr, vilket borde vara skäl nog att övergå till en öppen process för medarbetarundersökningar. När du gör det öppnar du upp för möjligheten att gemensamt skapa en imponerande medarbetarupplevelse.

Related posts

Relaterade inlägg