Populum.io sponsrar SM i Employer Branding

by | jan 26, 2023

Stockholm, 26 januari, 2023 – Populum, en nordisk ledare inom medarbetarundersökningar, sponsrar Magnet Awards SM i Employer Branding. Varje år anordnar Magnet Awards tävlingen där arbetsgivarnas bästa projekt som stärker arbetsgivarvarumärket utvärderas och prisas.

I år sponsrar Populum tävlingsarenan och specifikt kategorin Kultur & Engagemang.

”Populums bidrag och utmanande av den traditionella medarbetarundersökningen är både inspirerande och ett naturligt steg i att skapa hållbara och attraktiva arbetsgivare,” säger Julia Sjövall, Head of Marketing på Oddwork (en av fem byråer som anordnar tävlingen). ”Vi är mycket glada och stolta att få kalla Populum sponsor i årets upplaga av Magnet Employer Branding Awards.” Blog image_Magnet Awards

Magnet Employer Branding Awards lyfter arbeten som har en hög strategisk relevans, är kreativa och har påvisat mätbar effekt och return on investment. Av de tre bedömningsområdena läggs störst vikt på resultatet av projekten.

”Populum vill driva utvecklingen framåt inom Employer Branding,” förklarar Johannes Midtbö, vd på Populum. ”Den stora trenden 2023 är att ett starkt Employer Brand bygger på ärlighet. Det ska vara ett trovärdigt varumärke som på ett korrekt sätt reflekterar en stark och hållbar organisation inifrån. Populums innovativa teknik möjliggör för organisationer att stärka ambassadörskapet bland alla sina befintliga medarbetare. Detta tror vi är den enda hållbara Employer Branding-strategin.”

Arbetsgivare tävlar med sina bästa employer branding-projekt i sex kategorier: Attraktion, People Tech, Mångfald & Inkludering, Kultur & Engagemang, Grand Prix och Öppen klass.

Vi är glada över att sponsra Magnet Awards och priset ’Kultur & Engagemang’”, säger Sighsten Dahl, CCO på Populum. ”Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar mycket om kultur och engagemang, och ligger nära vår passion att mäta och arbeta med medarbetarupplevelsen. Som det datadrivna bolag vi är tycker vi att det är extra kul att juryn letar efter just effekt och inte bara ambitiösa aktiviteter när de ska utse vinnaren. Vi ser med spänning fram emot att ta del av och fira bidragen i årets upplaga.

 Läs mer på magnetawards.se och populum.io.

Related posts

Relaterade inlägg