Vinn i talangkriget med hjälp av er moderna medarbetarundersökning

by | apr 4, 2023

I dag driver de yngre generationerna på för att förbättra sin arbetsmiljö. Den önskan fanns till viss del före Covid-19 men pandemin medförde snabbt stora förändringar och ett rekordstort antal personer lämnade sina jobb. Även om det är en naturlig utveckling medför medarbetarnas nya förväntningar vissa utmaningar och kräver att organisationer förändras för att attrahera och behålla talanger. I dagens talangkrig är det viktigt att förstå och förbättra medarbetarupplevelsen för att säkerställa att den nya arbetsmiljön fortlöpande främjar välbefinnande och prestation.

 

Blog image_leverage your modern employee survey

 

Välbefinnande ligger till grund för prestation

Flow beskrivs som ett tillstånd av topprestation. Flow förklaras ske ”på grund av en fundamental förändring i neurokemin” då noradrenalin, dopamin, anandamid, endorfiner och serotonin utsöndras i hjärnan. Även om många önskar att uppnå detta tillstånd, presterar medarbetare sällan på topp. De flesta gånger räcker det med att prestera på nödvändig nivå enligt till exempel förväntningar, tid, energi och resurser.

Även när människor inte arbetar i ett tillstånd av flow behöver de fördelaktig utsöndring av kemikalier i hjärnan för att kunna prestera. När medarbetare upplever mentalt välbefinnande och känslor såsom psykologisk säkerhet, inkludering och motivation, kan de rätta kemikalierna för att prestera utsöndras. I det tillståndet kan hjärnan använda energin för att fokusera, komma på nya idéer och fatta sunda beslut. När människor inte känner välbefinnande utan hög stress kan deras hjärna uppfatta sin omgivning som farlig och tro att den behöver omfördela energin för att hamna i en kamp-flyktreaktion istället. Även om exempelvis en dålig chef eller respektlös arbetskultur inte är livsfarlig, kan hjärnan behandla känslan som om den är det när personen reagerar med att stressa för mycket över den

 

En förändrad arbetsmiljö

En arbetsmiljö omfattar alla förhållanden på en arbetsplats: den fysiska miljön och de psykologiska erfarenheterna en medarbetare upplever under sin tid hos en arbetsgivare. Organisationer kan påverka arbetsmiljön genom att säkerställa att exempelvis:

 • Medarbetarna tycker att kontorslokalerna är attraktiva
 • Värderingarna är de rätta
 • Kulturen efterlevs av både medarbetare och ledare
 • Ledarskapsstilar går i linje med kulturen och främjar välbefinnande och prestation
 • Relevanta medarbetarprogram är på plats

Arbetslivet har undergått flera förändringar under de senaste 250 åren, men Covid-19 pandemin ledde till den snabbaste anpassningen som medarbetare och arbetsgivare mött. En studie under Covid-19 pandemin visar att de största förändringarna var övergången till distansarbete, medarbetarnas önskan om ökad flexibilitet, produktivitet och effektivitet i distansarbete och ökad digital mognad. Studien ger inte bara ljus över nya möjligheter utan visar även att utmaningarna i den nya arbetsmiljön främst är att:

 1. Förstå medarbetarnas välbefinnande
 2. Upprätthålla motivationen
 3. Främja lagkänsla
 4. Strukturera arbete och följa upp
 5. Hantera den virtuella mötestsunami som uppstått
 6. Dela information och ha transparent kommunikation
 7. Stimulera till kreativitet

Trots de nya utmaningarna vill samma HR-ledare inte vrida tillbaka tiden utan ser vinningar i att bygga vidare på det som fungerar bra under de nya förutsättningarna. HR löser många av de nya utmaningarna genom att stärka självledarskap, säkerställa en tillitsbaserad kultur och regelbundet lyssna på medarbetarna. För att underlätta i den nya arbetsmiljön nyttjas HR-tech för att få en tydlig och aktuell förståelse för medarbetarupplevelsen, vad som fungerar och vad som måste förändras samt engagera medarbetare i ständiga förbättringar och förändringsarbete.

 

Ett verktyg för att bygga och bibehålla högpresterande medarbetare och organisationer

För att veta om arbetsmiljön främjar medarbetarnas välbefinnande och prestation måste du lyssna på alla, inte bara de som uttrycker sin åsikt starkast. Med en modern medarbetarundersökning hör du alla medarbetare och kan avgöra om arbetsmiljön ger dem möjlighet att prestera och vad som kan vara i vägen.

Nyckeln i Peter Druckers citat, ”What gets measured gets done”, är att det du bestämmer dig för att fokusera på genererar dina resultat. Att exempelvis fokusera på välbefinnande som grunden för prestation kan driva starkare prestationer. Det kräver dock mer än att skriva värderingar som bas för kulturen och ha en introduktionskurs som lär nyanställda om det. Du måste kontinuerligt följa upp. Om värderingarna inte täcker vad de behöver, måste du justera dem. Om medarbetare eller ledare inte lever upp till den avsedda kulturen måste du agera på det. När folk inte är engagerade måste du ta reda på varför och förändra det.

Med en modern medarbetarundersökning kan du kontinuerligt följa upp de områden som är viktigast för dina medarbetares välbefinnande och prestation. Med få men relevanta frågor kan du regelbundet mäta medarbetarupplevelsen för att få den aktuella bilden och engagera teamen i en pågående dialog om vad som fungerar bra och vad som måste förändras.

 

Vinn i talangkriget

Du vinner i talangkriget när du lyssnar på dina medarbetare och tillhandahåller en arbetsmiljö som främjar att rätt kemikalier i hjärnan kan utsöndras. Att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö är en pågående process. Med en väldesignad modern medarbetarundersökning kan du mäta de viktigaste områdena och vidta nödvändiga åtgärder för att justera var och när det behövs. Genom att förstå hur dina medarbetare upplever sin arbetsmiljö kan du säkerställa att du ger dem de bästa möjligheterna till välbefinnande och prestation. Medarbetarna trivs och presterar i rätt arbetsmiljö och du kan attrahera och behålla talanger bättre.

Related posts

Relaterade inlägg