Guide: ROI of Engagement

by | sep 14, 2023

Vilka är de ekonomiska effekterna av ökat medarbetarengagemang för en organisation? ROI of Engagement är en konkret sammanställning av aktuella vetenskapliga studier och sambanden mellan ökat medarbetarengagemang och organisationens ekonomi.

1100x400-ROI-se

 

Efter att ha läst ROI of Engagement kommer du att ha kunskap om:

  • Den övergripande ekonomiska effekten av en engagerad och motiverad personalstyrka.
  • Hur stärkt medarbetarengagemang både påverkar organisationers intäkter och kostnader.
  • Konkreta siffror som du kan nyttja för att räkna på effekten av stärkt medarbetarengagemang i er organisation.

 

Ett ökat engagemang stärker din organisation

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs. Deras engagemang är avgörande för goda resultat. Den här guiden är Del 3 i serien om Science of Engagement. Den är avsedd för att kunna läsas både fristående och som en påbyggnad på Del 1: Chemicals of Engagement och Del 2: 9 Drivers of Engagement.

Ökat medarbetarengagemang har en direkt påverkan på organisationens ekonomiska resultat, i form av att bidra till både ökade intäkter och reducerade kostnader. Utöver direkta dokumenterade effekter på intäkter och kostnader, ger ökat medarbetarengagemang även ett antal bonuseffekter som redovisas separat i slutet av den här guiden.

 

Ladda ner hela guiden här:

Related posts

Relaterade inlägg