Johannes Midtbö

Guide: ROI of Engagement

Guide: ROI of Engagement

Vilka är de ekonomiska effekterna av ökat medarbetarengagemang för en organisation? ROI of Engagement är en konkret sammanställning av aktuella vetenskapliga studier och sambanden mellan ökat medarbetarengagemang och organisationens ekonomi.   Efter att ha läst...

Guide: 9 Drivers of Engagement

Guide: 9 Drivers of Engagement

Hur kan ni som organisation stärka medarbetarengagemanget och ge era team de bästa förutsättningarna för att lyckas? 9 Drivers of Engagement är en konkret receptbok som ger dig tips. Utgångspunkten är i den senaste hjärnforskningen, 1900-talets klassiska...

Det nya arbetslivet

Det nya arbetslivet

“Det nya arbetslivet” är en studie om Covid-19 pandemins effekter på arbetslivet. Studien är baserad på intervjuer med över 100 HR-ledare i Sverige och framtagen av Populum i samarbete med Sveriges HR Förening. Grunden förändras, igen Arbetslivet har förändrats flera...

Ambeas teambarometer – För ett aktivt medarbetarskap

Ambeas teambarometer – För ett aktivt medarbetarskap

Ambeas viktigaste resurs är medarbetarna och deras delaktighet är avgörande för resultatet i organisationen. För att förstå nuläget använder de sin Teambarometer var sjätte vecka där de lyfter och stärker det som fungerar bra och tillsammans hittar lösningar på...