30 saker att tänka på när du väljer din leverantör av medarbetarundersökningar

by | jul 4, 2024

Att välja rätt leverantör av medarbetarundersökningar är ett avgörande beslut för alla organisationer. Med otaliga alternativ tillgängliga är det svårt att göra ett välgrundat val. I den här artikeln delar vi med oss ​​av 30 praktiska tips som återspeglar vår förståelse för vad som verkligen är viktigt vid valet av leverantör. Från att utvärdera viktiga funktioner till att bedöma kulturell kompatibilitet är dessa insikter och föreslagna frågor utformade för att hjälpa dig att navigera i urvalsprocessen och hitta den perfekta plattformen för dina behov.

Flexibilitet

1. Enkätanpassning
  • Viktigt: Möjlighet att skräddarsy undersökningar för att passa specifika organisationsbehov och kultur.
  • Att överväga: Erbjuder leverantören anpassningsbara mallar och frågebanker?
2. Undersökningsfrekvens
  • Viktigt: Regelbundna återkopplingscykler kräver flexibilitet när det gäller att distribuera enkäter.
  • Att överväga: Kan du schemalägga återkommande undersökningar och göra justeringar i realtid?

Konfidentialitet

3. Datasäkerhet och integritet
  • Viktigt: Att skydda känslig information om anställda är av största vikt.
  • Att överväga: Vilka säkerhetsåtgärder och efterlevnadscertifieringar har leverantören?
4. Anonymitet
  • Viktigt: Säkerställa ärlig och uppriktig feedback från anställda.
  • Att överväga: Hur säkerställer leverantören anonymitet och konfidentialitet?

Användarupplevelse

5. Användarvänlighet
  • Viktigt: Ett användarvänligt gränssnitt för både administratörer och anställda ökar delaktigheten.
  • Att överväga: Är plattformen intuitiv och lätt att navigera?
6. Tillgänglighet
  • Viktigt: Säkerställa hög svarsfrekvens från anställda som kanske inte är skrivbordsbundna.
  • Att överväga: Är undersökningsplattformen enhetsagnostisk, såsom datorer, surfplattor och smartphones?

Analys

7. Rapportering
  • Viktigt: Handlingskraftiga insikter är beroende av robusta rapporterings- och analysfunktioner.
  • Att överväga: Vilka typer av rapporter och datavisualiseringar finns tillgängliga?
8. AI-driven dataanalys
  • Viktigt: Avancerade AI-algoritmer kan avslöja djupare insikter från enkätdata.
  • Att överväga: Använder leverantören AI för dataanalys för att identifiera trender och mönster?
9. Prediktiv analys
  • Viktigt: Prediktiv analys kan förutsäga anställdas beteenden och trender.
  • Att överväga: Använder leverantören AI för dataanalys för att identifiera trender och mönster?
10. AI-driven sentimentanalys
  • Viktigt: Att förstå den känslomässiga tonen i svaren ger djupare insikter.
  • Att överväga: Erbjuder leverantören AI-driven sentimentanalys?
11. Naturlig språkbehandling
  • Viktigt: Natural Lanaguage Processing (NPL) spelar en avgörande roll för att extrahera meningsfulla insikter från ostrukturerad textdata.
  • Att överväga: Använder leverantören NLP för att analysera öppna enkätsvar, extrahera teman och förbättra datatolkningen?
12. Benchmarking
  • Viktigt: Benchmarking mot industristandarder kan lyfta fram områden som kan förbättras.
  • Att överväga: Erbjuder leverantören benchmarkingdata?

Integration och skalbarhet

13. Integration med befintliga system
  • Viktigt: Sömlös integration med HRIS och andra organisatoriska verktyg är avgörande.
  • Att överväga: Kan undersökningsverktyget integreras med dina nuvarande system?
14. Skalbarhet
  • Viktighet: Förmågan att växa med din organisation.
  • Att överväga: Kan plattformen skalas med din organisations tillväxt?

Stöd

15. Kundtjänst
  • Viktigt: Effektiv support säkerställer smidig drift och problemlösning.
  • Att överväga: Vilken nivå av kundsupport tillhandahålls (t.ex. dedikerade Customer Success Managers)?
16. Implementeringsprocess
  • Viktigt: Säkerställ en smidig och effektiv installation av undersökningssystemet.
  • Att överväga: Hur enkelt är implementeringsstödet från leverantören?
17. Kommunikation & utbildning
  • Viktigt: Korrekt utbildning säkerställer effektiv användning av undersökningsverktyget.
  • Att överväga: Erbjuder leverantören skräddarsydda introduktions- och utbildningssessioner, med hänsyn till olika användargrupper (som första linjens chefer eller HR-superanvändare), för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av undersökningsverktyget?

Handlingsbarhet

18. Återkopplingsförmåga
  • Viktigt: Att översätta feedback till handlingsbara steg är avgörande för ständiga förbättringar.
  • Att överväga: Erbjuder leverantören verktyg eller vägledning om hur man ska agera på undersökningsresultat?
19. Personliga rekommendationer
  • Vikt: AI kan tillhandahålla personliga handlingsplaner baserade på undersökningsresultat.
  • Att överväga: Erbjuder plattformen AI-drivna rekommendationer för förbättringar?

Verktyg

20. Verktyg för medarbetarengagemang
  • Viktigt: Verktyg som driver engagemang och delaktighet är avgörande.
  • Att överväga: Finns det funktioner som gamification eller andra incitament för att fylla i enkäten?
21. AI i personalens erfarenhet
  • Viktigt: Använda AI för att förbättra den övergripande medarbetarundersökningsupplevelsen.
  • Att överväga: Hur använder leverantören AI för att förbättra enkätengagemang och analys?

Branding

22. Anpassat varumärke
  • Viktigt: Upprätthålla varumärkeskonsistens i kommunikationen.
  • Att överväga: Kan du anpassa undersökningens utseende och känsla för att matcha ditt varumärke?

Språk

23. Flerspråkigt stöd
  • Viktigt: Nödvändigt för globala organisationer med en mångfaldig arbetsstyrka.
  • Att överväga: Är plattformen tillgänglig på flera språk?
24. Språktillgänglighet
  • Viktigt: Säkerställa tillgänglighet för alla anställda.
  • Att överväga: Har leverantören stöd för flera språk för enkätdistribution?

Kostnad

25. Valuta för pengarna
  • Viktigt: Se till att tjänsten ryms inom budgeten samtidigt som den ger värde.
  • Att överväga: Vilka är prismodellerna och vilka funktioner ingår?

Innovation och feedback från användarna

26. Uppdateringar
  • Viktigt: Kontinuerliga förbättringar och nya funktioner håller verktyget relevant.
  • Att överväga: Hur ofta uppdaterar leverantören plattformen och lägger till nya funktioner?
27. Recensioner
  • Viktigt: Insikter från andra användare kan lyfta fram styrkor och svagheter.
  • Att överväga: Vad säger befintliga kunder om leverantören?

Enkätsvarshantering

28. Ledningsverktyg
  • Viktigt: Hantera och svara på feedback effektivt.
  • Att överväga: Finns det verktyg för att spåra och hantera enkätsvar?
29. Förbättring av svarsfrekvensen
  • Viktigt: Förbättra din organisations svarsfrekvens.
  • Att överväga: Hjälper din leverantör dig med att förbättra din svarsfrekvens?

Kommunikation

30. Kommunikationskanaler
  • Viktigt: Tydlig kommunikation säkerställer smidig distribution av enkäter och insamling av feedback.
  • Att överväga: Vilka kommunikationskanaler stödjer leverantören för enkätdistribution?

Related posts

Relaterade inlägg