eNPS

eNPS är inte hela sanningen

eNPS är inte hela sanningen

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett populärt verktyg för att mäta medarbetarnöjdhet och lojalitet. Det är dock viktigt att känna till dess begränsningar för att förstå hur du kan maximera värdet av eNPS på arbetsplatsen.   De främsta begränsningarna med...

Förbättra ert eNPS och stärk arbetsgivarvarumärket

Förbättra ert eNPS och stärk arbetsgivarvarumärket

Att attrahera och behålla talang är en av de viktigaste medarbetarfrågorna idag. När talang utvärderar framtida arbetsgivare lägger de stor vikt vid organisationers arbetsgivarvarumärke, eller employer brand. Det är även bevisat att employer branding positivt påverkar...