Våra kunder berättar

Personliga assistenter hos JAG har ett livsviktigt arbete

Personliga assistenter hos JAG har ett livsviktigt arbete

Hos JAG arbetar personliga assistenter och arbetsledare för barn, unga eller vuxna med flerfunktionsnedsättning. Deras arbete är avgörande för uppdragsgivarens livskvalitet och närhet till ”independent living” som organisationen ständigt strävar efter att hålla hög....

Ett verktyg för chefen och arbetsmiljön

Ett verktyg för chefen och arbetsmiljön

En stor del av fackförbundens och skyddsombudens arbete handlar om att förstå hur varje medarbetare upplever sin arbetsplats och skapa förbättringar. SJ gör det arbetet enkelt genom att lägga fokus på teamnivå och ge varje chef en digital modern medarbetarundersökning...

Ambeas teambarometer – För ett aktivt medarbetarskap

Ambeas teambarometer – För ett aktivt medarbetarskap

Ambeas viktigaste resurs är medarbetarna och deras delaktighet är avgörande för resultatet i organisationen. För att förstå nuläget använder de sin Teambarometer var sjätte vecka där de lyfter och stärker det som fungerar bra och tillsammans hittar lösningar på...