Guide: 9 Drivers of Engagement

by | sep 20, 2022

Hur kan ni som organisation stärka medarbetarengagemanget och ge era team de bästa förutsättningarna för att lyckas? 9 Drivers of Engagement är en konkret receptbok som ger dig tips. Utgångspunkten är i den senaste hjärnforskningen, 1900-talets klassiska managementteorier och analys av två miljoner anonymiserade medarbetarsvar i Populum sedan 2016.

9 Drivers of Engement_printable_gruppering-r

I guiden kan du läsa om de viktigaste faktorerna för att skapa framgångsrika teams – enligt neurovetenskapen, vetenskapen om hjärnan och nervsystemet. Hur teammedlemmar beter sig mot varandra har en direkt effekt på teamets totala prestation.

Du får konkreta neurovetenskaps-baserade tips för hur team kan öka sitt engagemang, välbefinnande och prestation.

 

Ladda ner hela guiden här:

Related posts

Relaterade inlägg