Sighsten Dahl

eNPS är inte hela sanningen

eNPS är inte hela sanningen

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett populärt verktyg för att mäta medarbetarnöjdhet och lojalitet. Det är dock viktigt att känna till dess begränsningar för att förstå hur du kan maximera värdet av eNPS på arbetsplatsen.   De främsta begränsningarna med...

Vet du att ni jobbar med inkludering på rätt sätt?

Vet du att ni jobbar med inkludering på rätt sätt?

Inkludering är en avgörande faktor för att varje team ska kunna uppnå sin fulla potential. Team som lyckas öka känslan av inkludering har visat sig generera en upplevd förbättring i teamprestation, kvalitaten av sina beslut och sina samarbeten. Inkludering är även...

Ett verktyg för chefen och arbetsmiljön

Ett verktyg för chefen och arbetsmiljön

En stor del av fackförbundens och skyddsombudens arbete handlar om att förstå hur varje medarbetare upplever sin arbetsplats och skapa förbättringar. SJ gör det arbetet enkelt genom att lägga fokus på teamnivå och ge varje chef en digital modern medarbetarundersökning...