Ett verktyg för chefen och arbetsmiljön

by | jun 19, 2022

En stor del av fackförbundens och skyddsombudens arbete handlar om att förstå hur varje medarbetare upplever sin arbetsplats och skapa förbättringar. SJ gör det arbetet enkelt genom att lägga fokus på teamnivå och ge varje chef en digital modern medarbetarundersökning som verktyg.

Blog image_SJ

Varje medarbetare upplever sin arbetsplats från sitt subjektiva perspektiv eftersom neurovetenskapen visar att det inte finns en objektiv förståelse av upplevelser. För att få insikt i teams arbetsmiljö och medarbetarupplevelse lyssnar SJ på varje medarbetare genom regelbundna medarbetarundersökningar.

”Vi gick från en årlig medarbetarundersökning som resulterade i komplext material till en modern där vi ställer färre frågor oftare. På så sätt får vi en mer kontinuerlig förståelse för hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och det blir väldigt tydligt vad vi behöver förändra och förbättra,” säger Henrik Månsson, Chef HR Strategi på SJ.

Hos SJ har fackföreningarna en stor och betydelsefull roll. Därför involverade SJ sina skyddsombud, och även andra intresseorganisationer, i arbetet med att säkra en relevant modern medarbetarundersökning.

”Vi utgick från Populums nio standardfrågor. Skyddsombuden hade tankar om att ställa ytterligare frågor, men den diskussionen har tystnat för de får så mycket material i det här och ser att medarbetarna genom att även skriva kommentarer ringar in det som behövs pratas om. Vi missar inte något nu, men om vi ser att det är något område som vi behöver fler svar på så kan vi lägga till ytterligare frågor,” berättar Henrik.

Varje kvartal svarar alla SJ:s medarbetare på samma frågor i pulsundersökningen. Så snart mätningen stängt får alla i organisationen tillgång till de automatiskt analyserade svaren. Varje individ kan se en egen privat vy med sina svar jämfört med teamets och kan reflektera på sin egen situation och arbeta med sitt självledarskap. På teamnivå visas teamets gemensamma mätsvar, inklusive fritextkommentarer. Det medför att alla direkt kan se vad som går bra och bör firas samt var förändringar behöver ske. 

Eftersom inte bara seniora ledare, HR eller chefer utan även medarbetarna själva får ta del av mätresultaten skapas en kommunikationstransparens i varje team. Alla kan direkt förstå läget i teamet, reflektera, prata med varandra och komma med förbättringsförslag. 

“Överlag ser vi mycket konstruktiv input och att medarbetarna är delaktiga i att arbeta med förbättringar utan att hela ansvaret ligger hos chefen,” förklarar Henrik.

Mätresultatet visualiseras i olika dashboards beroende på accessnivå och jämförs med tidigare mätdata för trendinformation över tid. Tillsammans med den existerande HR masterdatan görs skärningar enkelt för detaljerad information om olika mätfrågor, medarbetargrupper eller avdelningar.

 

Om SJ

SJ är ett svenskt järnvägsföretag som erbjuder hållbara tågresor, både som fristående operatör och i samarbete med andra. På SJ arbetar nästan 6 000 anställda.

 

Related posts

Relaterade inlägg