De största problemen med en årlig medarbetarundersökning – och vad du bör göra istället

by | okt 26, 2022

Det finns ett tilltagande behov för organisationer att mer regelbundet arbeta med medarbetarupplevelsen och välbefinnandet hos medarbetarna. Utvecklingen drivs av allt snabbare samhällsförändringar, nya förväntningar hos de yngre generationerna och digitaliseringens möjligheter.

”Traditionellt har medarbetarna ombetts att ge sina synpunkter en gång om året eller vartannat år, men en stor årlig medarbetarundersökning kommer med en rad problem”, säger Johannes Midtbö, VD på Populum.io.

 

Johannes M

Bild: Johannes Midtbö, vd i Populum

 

Pulsmätning – den smartare lösningen
En enskild mätpunkt kan inte korrekt representera ett helt år. Arbetsbelastning och arbetsglädje är exempel på områden som varierar och kan förändras från en dag till en annan. En smartare lösning är att använda en modern pulsmätning, som möjliggör att följa utvecklingen under hela året, förklarar Johannes.

”Alla har varit med om att ett lågt resultat i en årlig undersökning bortförklaras med att det råder ’speciella omständigheter’ just nu, men vår data visar att det alltid råder speciella omständigheter. En ekonomiavdelning upplever stress under bokslutsperioder, medan anställda inom detaljhandel och logistik är mer stressade under högtider.”

Av den anledningen blir årliga mätresultat snabbt inaktuella. Det som var ett problem för två veckor sedan kanske inte är ett problem längre, vilket hindrar HR från att arbeta datadrivet med aktuella siffror

”Ingen skulle föreslå att mäta finansiella och operationella KPI:er endast en gång per år. Ledande organisationer kompletterar sin bolagsstyrning med kontinuerliga medarbetar-KPI:er genom pulsmätningar. De anställda är en av organisationens viktigaste tillgångar, i synnerhet i personalintensiva verksamheter. Därför är det affärskritiskt att lyssna på dem oftare.”

En årlig medarbetarundersökning ger dig en god förståelse om tiden som har varit, men ett mycket större värde finns i att blicka framåt. Exempelvis kan en nedåtgående trend i en pulsmätning indikera en potentiell risk för kommande sjukfrånvaro eller personalomsättning. Pulsmätningen gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder och arbeta proaktivt.

”Neurovetenskaplig forskning visar på styrkan i att fokusera på positiva beteenden och resultat. Varaktigt höga resultat och prestationsförbättringar är viktiga att fira när de inträffar. En pulsmätnings omedelbara och kontinuerliga karaktär öppnar upp för detta.”

Ett annat fenomen som vetenskapen stödjer är att ta bort berget av frågor.

”Medarbetaren tappar fokus efter cirka 20 besvarade frågor, vilket hämmar validiteten i större undersökningar. Genom kortare undersökningar säkerställer du god datakvalitet och ett mer korrekt underlag.”

Samtidigt påpekar Johannes att den årliga medarbetarundersökningen inte är död. Istället pekar han på att det finns frågor som är lämpade att mäta endast en gång per år:

”De flesta organisationer väljer att inkludera sina viktigaste årliga undersökningsfrågor som tilläggsfrågor på sin pulsmätning en gång per år. Detta skapar dynamik i pulsmätningen och säkerställer att organisationen får det underlag man behöver.”

Varför mäta mer än 100 frågor i en stor årlig undersökning – när du istället kan fånga upp en aktuell bild i realtid med en- dast ett fåtal väl valda frågor? En modern medarbetarundersökning i form av en enkel kontinuerlig pulsmätning ger dig en god förståelse för välbefinnandet och medarbetarupplevelsen hos din viktigaste tillgång – dina medarbetare.

 

Hela intervjun med Johannes Midtbö, vd i Populum, publicerades först i TLNT / Personal och Ledarskap >>

Related posts

Relaterade inlägg