Framtidens medarbetarundersökning

by | maj 29, 2023

Johannes Midtbö, du grundade Populum, en People & Culture Experience-plattform, 2015 och ni har vuxit starkt organiskt genom att radikalt förändra hur organisationer involverar sina medarbetare och ledare i förbättringsarbete.

Johannes: Ja, utvecklingen för hur organisationer arbetar sker i rasande takt med all förändring vi ser runt omkring oss.Blog image_the future of employee surveys Organisationer måste klara att möta konstant förändring och samtidigt har de yngre generationerna andra förväntningar på sin arbetsgivare än tidigare generationer.

Fortfarande misslyckas de flesta förändringsinitiativ, och den vanligaste orsaken är att man som organisation inte mäter och följer upp genom förändringen. Nyckeln till framgång är att som organisation involvera sina medarbetare och chefer i förändringar. Även om organisationer vet att de måste arbeta både mer datadrivet, smartare och mer inkluderande är det svårt utan rätt digitala verktyg.

 

 

”Fortfarande misslyckas de flesta förändringsinitiativ, och den vanligaste orsaken är att man som organisation inte mäter och följer upp genom förändringen.”

 

 

Berätta om hur plattformen involverar medarbetare

Johannes: Populum skickar ut korta, regelbundna medarbetarundersökningar – så kallade pulsmätningar – för att mäta och rikta fokus på de faktorer som är avgörande för att bli en högpresterande och välfungerande organisation. Vi utgår från medarbetarnas och ledarnas perspektiv och fokuserar hela organisationen på det som är viktigast här och nu.

Hela organisationen, inklusive medarbetarna, får sedan automatiskt tillgång till resultaten och anpassade rekommenderade åtgärder i samma sekund som en mätning stängt. Förbättringsdialogen är igång direkt – och öppenhet gör att varje medarbetare känner sig delaktig.

 

 

”Förbättringsdialogen är igång direkt – och öppenhet gör att varje medarbetare känner sig delaktig.”

 

 

Hur är er plattform annorlunda jämfört med plattformar för medarbetarengagemang eller vanliga medarbetarundersökningar?

Johannes: Utvecklingen har gått från att inte bry sig om att involvera medarbetare särskilt mycket till årliga och administrativt tunga medarbetarundersökningar. Sen kom pulsmätningar med plattformar för att driva engagemang. Problemet här är att de ofta inte inkluderar medarbetarna och cheferna tillräckligt mycket. Data samlas in men sen ser medarbetarna inte så mycket mer, endast HR och seniora ledare, och ibland chefer, vet nuläget och vad som bör förbättras. Där missar man en stor möjlighet att kunna få med sig medarbetarna och cheferna på förbättringsresan

Med vår People & Culture Experience-plattform kan organisationer arbeta med ständiga förbättringar tillsammans. Det kommer alltid finnas förbättringsbehov och vår plattform river hinder och möjliggör för alla i organisationen att ta ansvar för att konstruktivt bidra till ständiga förbättringar.

Med hjälp av analytics, AI och neurovetenskapliga rön gör vi det enkelt för organisationer att förstå nuläget, få effektiva rekommendationer och prediktioner om framtiden (t ex risk för sjukskrivningar och uppsägningar) och engagera alla i den oundvikliga förbättringsresan.

 

 

“Det kommer alltid finnas förbättringsbehov och vår plattform river hinder och möjliggör för alla i organisationen att ta ansvar för att konstruktivt bidra till ständiga förbättringar.”

 

 

Vad använder era kunder plattformen till? 

Johannes: Plattformen används i olika situationer för att främja prestation. Dels för att regelbundet mäta och förbättra det som ligger till grund för prestation; välbefinnande och engagemang.  

Ett annat område som går hand-i-hand med välbefinnande och engagemang är att förstå hur kulturen möjliggör att strategin ska kunna implementeras effektivt. Det fokuserar på att kulturen efterlevs, vad i den som är bra och vad som bör ändras.  

Ett tredje sätt är att mäta i realtid hur framgångsrikt bolagets transformationsresa är så att det går att planera om resurser under resans gång för det som inte fungerar i en stor organisatorisk omställning. 

Många kunder använder hela eller delar av vårt forskningsbaserade standardpaket. Ibland lägger organisationer eventuellt till kontextspecifika mätområden som är viktiga att fokusera på för att lösa särskilda utmaningar. Det blir väldigt tydligt för organisationer var utmaningarna finns i team och organisation som helhet och vilka de effektivaste lösningarna är.  

Vår plattform skapar dessutom en positiv inställning till ständiga förbättringar och möjliggör för alla i organisationen att ta ansvar för att ge konstruktiv feedback och säkra att förändringar efterlevs. 

Related posts

Relaterade inlägg