Är medarbetarundersökningar verkligen anonyma?

by | jul 1, 2024

Anonymitet i medarbetarundersökningar är en grundförutsättning för att de ska kunna fungera som en hållbar förbättringsprocess. Även om detta förväntas, är det inte alla pulsmätningsplattformar som tillämpar garanterad anonymitet. 

Varför bör medarbetarundersökningar vara anonyma?

Att garantera medarbetarnas anonymitet är den mest grundläggande byggstenen för att bygga förtroende och främja en konstruktiv atmosfär för pulsundersökningar inom organisationen. Utan fullständig anonymitet finns det en risk att svaren inte blir ärliga, då medarbetarna kan vara oroliga för eventuella reaktioner från sina chefer. Även om anonymitet förväntas är det inte alla pulsmätningsplattformar som tillämpar garanterad anonymitet. Vi på Populum får ofta frågan: ”Kan vi kombinera segment från alla våra utvalda bakgrundsvariabler? Vår tidigare pulsmätningsleverantör tillät det.” Samtidigt som vi uppskattar denna fråga och förstår kundens behov, är vårt svar är alltid ”Ja, men ….”. Vi har de tekniska möjligheterna, men det kan i många fall kompromissa anonymiteten och kommer i slutändan att försvaga syftet med att mäta medarbetarengagemang. Även på en aggregerad nivå kan det vara förvånande hur många svar som är dolda. Det är av yttersta vikt att noggrant granska din leverantör och jämföra olika rapporter för att säkerställa att enskilda svar inte kan härledas tillbaka till en enskild person. 

Ett verkligt exempel på anonymitetsintrång

Ett exempel på när en organisation använde en annan mjukvarulösning och anonymitet inte kunde säkerställas, var när en HR-direktör filtrerade undersökningsresultaten baserat på kön för sitt eget team. Teamet bestod av 9 personer, varav 2 män. Trots en anonymitetströskel på 3 kunde HR-direktören filtrera undersökningsresultaten efter kön, men bara för kvinnorna eftersom de var fler än 3. Detta utgör dock ett problem eftersom HR-direktören kunde jämföra de sammanlagda resultaten med kvinnornas och därmed få tillgång till männens resultat. Att konsekvent upprätthålla anonymitetsstandarder för olika demografiska grupper är avgörande för en rättvis rapportering. 

Tips: Stresstesta din leverantör  

Att säkerställa anonymitet kan verka enkelt vid första anblick, men bakom kulisserna var det en komplex resa. Vi har lagt ner otaliga timmar på att förfina våra anonymitetsalgoritmer för att säkerställa att varje svar – oavsett om det är ett svar eller en kommentar – är omgärdat av sekretess. Vårt åtagande? Att garantera att inget enskilt svar någonsin kan spåras tillbaka till en enskild person. Det handlar inte bara om att skydda integriteten; det handlar om att skapa ett utrymme där alla kan tala fritt, utan rädsla för exponering.  

Är du nöjd med din Pulsplattformsleverantör? Det är fantastiskt! Det är dock viktigt att se till att anonymitet som lovas verkligen håller, vid en granskning. Här är tre viktiga kontrollpunkter som du kanske vill överväga att stresstesta:  

  1. Jämför segmenterade rapporter: Verifiera anonymiteten genom att jämföra resultaten i olika segmenterade rapporter från samma team. Se till att ingen enskild persons svar kan härledas genom att jämföra olika rapporter med varandra.
  2. Språklig mångfald: Finns det medlemmar i ditt team som talar olika språk? Se till att din leverantörs anonymitetsåtgärder säkerställer anonymitet oavsett vilket språk man kommunicerar på.
  3. Kommentarsöversikt: Håll utkik efter eventuella namn och smeknamn som nämns i all skriven text. Kan dessa kommentarer döljas på ett effektivt sätt tills de granskas av HR eller relevant personal?

Hur kan Populum säkerställa anonymitet?  

  1. Vårt engagemang för anonymitet är tydligt i våra strikta datasäkerhetsåtgärder. Varje svar lagras på ett säkert sätt, vilket garanterar anonymitet för alla deltagare. Vi följer GDPR och ser till att personuppgifter alltid är skyddade.  
  2. Språklig mångfald utgör inget hinder för Populums anonymitetsalgoritmer. Vi kan sömlöst översätta svar från vilket lokalt språk som helst till engelska, vilket upprätthåller enhetlig konfidentialitet för alla deltagare. 
  3. Dessutom identifierar vårt avancerade system för känslig kommentarsanalys snabbt och döljer potentiellt identifierande information tills den kan granskas av behörig personal. Denna noggranna process understryker vårt starka engagemang för att bevara anonymitet och sekretess.

Vi på Populum står fast vid vårt löfte att leverera 100 % anonymitet och prioriterar våra kunders integritet över allt annat. 

 

Related posts

Relaterade inlägg